Bij DESIGN GEEFT PLEZIER houden we niet van te kleine lettertjes, maar wel van hele goede afspraken. Zo weten jij en wij wat onze rechten én plichten zijn.

Even technisch wie we zijn: DESIGN GEEFT PLEZIER valt onder DRAGEN GEEFT PLEZIER met ondernemingsnummer 65039092 en als vestigingsadres Vossenakker 25 te Houten. Let op dit is geen bezoekadres.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van DESIGN GEEFT PLEZIER zijn op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen van DESIGN GEEFT PLEZIER van toepassing, tenzij een andere overeenkomst schriftelijk wordt afgesloten. In dat geval blijven alle onaangepaste voorwaarden gelden. Het accepteren van een bestelling houdt in dat je deze voorwaarden aanvaardt. Op onze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Producten
Alle producten worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website. DESIGN GEEFT PLEZIER kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de getoonde producten enigszins afwijken van de werkelijkheid.

Alle knuffels die gemaakt worden zijn handwerk. Ook al worden ze met de grootste zorg gemaakt en worden er veiligheidsoogjes gebruikt, kan het steeds voorkomen dat er een draadje of een oogje los komt. DESIGN GEEFT PLEZIER stelt zich hiervoor niet verantwoordelijk. DESIGN GEEFT PLEZIER is niet verantwoordelijk voor ongevallen bij het gebruik van aangekochte producten.
Laat een klein kind nooit alleen met een knuffel, en controleer regelmatig of er niks losgekomen is.

Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW, en exclusief verzendkosten.
DESIGN GEEFT PLEZIER behoudt zich het recht voor om de prijzen ten allen tijde te wijzigen.
Indien er redelijkerwijs kan aangenomen worden dat een prijs een vergissing bevat, kan DESIGN GEEFT PLEZIER niet aan deze prijs worden gehouden.
Indien een prijswijziging van toepassing is op een lopende bestelling heb je het recht deze bestelling te annuleren.

Bestellen en betalen
Een bestelling komt slechts tot stand als DESIGN GEEFT PLEZIER deze bevestigd. DESIGN GEEFT PLEZIER streeft ernaar een bestelling binnen de afgesproken termijn af te werken, maar behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet of op een later tijdstip uit te voeren. Hiervan zal de klant binnen 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Op maat bestelde producten worden niet teruggenomen.
De bestelling wordt pas uitgeleverd door DESIGN GEEFT PLEZIER na ontvangst van de betaling. Wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de 10 dagen na bestelling, kan DESIGN GEEFT PLEZIER de bestelling annuleren.

Bij openstaande betalingen na levering, gestorneerde betalingen of andere openstaande betalingen brengen we dit graag in herinnering. Een betaling kan al eens gemist zijn. Wij gaan er dan ook alles aan doen om samen tot een oplossing te komen. We behouden wel het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met alle extra onkosten met betrekking tot de achterstallige betaling, middels een incassobureau. We kiezen ervoor om in de eerste plaats een gepaste oplossing te vinden. We gaan dan ook graag het gesprek aan bij eventuele betalingsmoeilijkheden.

Leveren en verzenden
DESIGN GEEFT PLEZIER streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden. Producten in voorraad worden op werkdagen in principe binnen de 2 werkdagen verstuurd. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvang je hiervan schriftelijk (email) of telefonisch bericht.
DESIGN GEEFT PLEZIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending en is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door foutieve of onvolledige adresgegevens.
In het geval dat een product (tijdelijk of gedeeltelijk) niet meer leverbaar is, nemen wij op werkdagen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling contact met je op. Je behoudt in dit geval het recht jouw bestelling te annuleren. DESIGN GEEFT PLEZIER zal in dat geval binnen de 7 dagen het betaalde bedrag terugstorten.

Verzendtarieven
DESIGN GEEFT PLEZIER behoudt zich het recht om de verzendtarieven ten allen tijde aan te passen, afhankelijk van uw bestelling. Bij eventuele wijzigingen wordt je hiervan op werkdagen binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien je niet akkoord zou gaan met deze wijzigingen, behoudt je het recht de bestelling te annuleren.

Retourvoorwaarden
Bij de aankoop van fysieke producten heb je de mogelijkheid jouw bestelling, zonder opgave van redenen, te annuleren gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van jouw bestelling.

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de originele verpakking niet te beschadigen. Indien je de bestelling wenst te annuleren, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan DESIGN GEEFT PLEZIER terug bezorgen. Om een product terug te sturen volstaat het een e-mail te sturen naar charlotte@designgeeftplezier.nl . Hierop zullen, afhankelijk van het product, redelijke instructies bezorgd worden om het product terug te sturen.

Bij het boeken van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Uitgezonderd diensten die binnen deze periode opgeleverd worden. In dergelijk geval dien je ten laatste 24u voor de start van de dienst de afmelding door te geven.

DESIGN GEEFT PLEZIER kan jouw retourvoorwaarden uitsluiten. De uitsluiting van de retourvoorwaarden is slechts mogelijk voor de volgende producten:

  1. die door DESIGN GEEFT PLEZIER tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument zoals gehaakte producten op aanvraag;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. voor digitale patronen, audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan je deze hebt gedownload of de verzegeling hebt verbroken. Dit is ook van toepassing op een lidmaatschap van zodra het downloaden van een patroon werd geregistreerd.

Retourkosten
Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor jouw rekening.
Indien je een bedrag betaald hebt, zal DESIGN GEEFT PLEZIER dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Privacy
Dit houden we simpel met respect voor jouw rechten:
Al uw gegevens worden alleen door DESIGN GEEFT PLEZIER gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Zie ook de Privacy statement.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van DESIGN GEEFT PLEZIER voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. DESIGN GEEFT PLEZIER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die door derden wordt veroorzaakt.

DESIGN GEEFT PLEZIER is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten aangekocht bij DESIGN GEEFT PLEZIER.